Dikkat!

Arkadaşlar merhaba sitemiz çalışma aşamasındadır güncellemeler devam etmektedir

Bilgi Butonu
Kategoriler
İstatistik
+0  
Toplam içerik: 39
+0  
Yorumlar: 0
+0  
Üyeler: 4

Kullanıcı İstatistikleri :
Yönetici Sayımız: 2
Moderatör Sayımız: 0
Editör Sayımız: 0
Dernek Üye Sayımız: 0
Üye Sayımız: 1

Detaylı İstatistik :
Bugün : 0 kişi üye oldu.
Dün : 0 kişi üye oldu.
Bu Hafta : 0 kişi üye oldu.
Bu Ay : 0 kişi üye oldu.
Yorumlar
Bilgi
Web Sitemizi Beğendiniz mi?

Etikete Göre Ara
UMRE YAKLAŞIYOR

UMRE YAKLAŞIYOR...

,Al-i İmran 96. ayette; ‘Bütün insanların Allah’a ibadet etmeleri için yeryüzünde kurulan ilk mabet, alemlere hidayet, rahmet ve sevap kaynağı olan Mekke’deki Kabe’dir ...
Hadis

Hadis...

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  "Sonra Allah semâdan bir su İndirir de (ölü olan) sizler yeşil otun bitmesi gibi -kabirlerinizden- bitersiniz. İnsan bedeninden her-şey çürür, yalnız bir tek kemik parçası çürümez. O da kuyruk soku­mu kemiğidir. (‘Acbü’z-Zenb)  Kıyamet günündeki (ikinci) yaratma, bu parçadan terkîb olunur"  (Buhari, Tefsir, Nebe Sûresi (78), Hadis no: 4935.)...
Hadis Alimleri

Hadis Alimleri...

Hadis Alimleri  İmam-ı Buhari  İmam-ı Müslim  İmam-ı İbni Mace  İmam-ı Tirmizi  İmam-ı Ebu Davud  İmam-ı Nesai  İmam-ı Beyheki  İmam-ı Taberani  İmam-ı Nevevi...
Ravi

Ravi...

Ebu Hureyre 5374 hadis Abdullah bin Ömer 2.630, Enes bin Malik 2.286, Hz Ayşe 2.210, Abdullah bin Abbas 1.660, Cabir bin Abdullah 1.540, Ebu Sait el-Hudri 1.170. Hz. Muhammet’in yaptıklarınını, söy­lediklerini ya doğrudan Hz. Peygamber’e ya da ilk müslümanlara dayanarak akta­ran kimse. Hz. Muhammet’in söz, davra­nış ve onaylarının (sünnet) Kuran’dan son­ra Müslümanlığın ikinci ana kaynağını oluşturması, hadis rivayetinin önemini ar­tırdı; özellikle Hz. Peygamber’in “Benim dediklerime ve yaptıklarıma tanık olanlar bunları yanımda bulunmayana anlatsın­lar” yolundaki sözü...
Hadis Lûgatı

Hadis Lûgatı...

Hadis-i Şerif Lugâtı...
Hadis Nedir

Hadis Nedir...

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in sözlü olarak bizzat ifade ettiği cümlelere Hadis-i Şerif adı verilmektedir....
Kur-an'ı Kerim Nedir

Kur-an'ı Kerim Nedir...

Kur'an-ı Kerim,  en son ve en büyük peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından gönderilen en büyük kutsal kitapdır.  Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), kendisine peygamberlik görevi verilmeden önce bir süre Mekke yakınındaki Hira dağında bir mağaraya çekilir, Allah'ın büyüklüğünü düşünmekle meşgul olurdu. 610 yılının Ramazan ayında bir Pazartesi gecesi yine Hira'daki mağaraya çekilmiş, gönlü ve bütün varlığı ile Allah'a yönelmişti. İşte bu sırada meleklerin en büyüğü olan Cebrâil (a.s.), Allah'ın emriyle peygamberimize gelerek "Oku!" dedi ve bu emri üç defa...
Sıfat-ıSubutiyye

Sıfat-ıSubutiyye...

Sıfât-ı Sübûtiyye ve anlamları  Allahü Teâlâ’nın sıfât-ı sübûtiyyesi sekiz tanedir. Bunlar; Hayât, îlim, İrâde, Kudret, Semi, Basar ve Kelâm Tekvîn sıfatlarıdır.  فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴿١١﴾  Fâtırus semâvâti vel ardı, ceale lekum min enfusikum ezvâcen ve minel en’âmi ezvâcâ(ezvâcen), yezraukum fîhi, leyse ke mislihî şey’un, ve huves semîul basîr(basîru).  O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi...
Sıfâtı Selbiyye (zati sıfat)

Sıfâtı Selbiyye (zati sıfat)...

a- Vahdaniyet: Cenab-ı Allah'ın (c.c.) zat ve sıfatında bir olmasıdır. b- Kıdem: Cenab-ı Allah'ın (c.c.) varlığının başlandıcı olmamak, yani ezeli olmaktır. c- Beka: Varlığıın sonu olmamasıdır. d- Muhalefetü'l-havadıs: Sonradan var edilmiş olan şeylere muhalif olmasıdır. e- Kıyam bi nefsihi: Cenab-ı Allah'ın, kendisiyle kaim, tam istiklal sahibi olmasıdır. f- Vucut: Var olmaktır....
Esma-ül Hüsna

Esma-ül Hüsna...

Esmaül Hüsna Nedir? Esma’ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.  ...
İslam Şartları

İslam Şartları...

İslamın Şartı...